R51/2 – R68

ΤΙΜΟΝΙ R51/2 – R68

BMW-R51-2-to-R68-Handlebar
No. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 Handlebar – solo R51/2 – R67/3 1
Handlebar – solo R68 1
2 Hex bolt R68 – M8x1x28 2
3 Washer B8 2
4 Handlebar riser – solo R68 2
5 Handlebar – sidecar R68 1
Handlebar – sidecar R51/2 – R67/3 1
6 Handlebar riser 2
7 Hex bolt R51/3 – R67/3 M8x30 SSt 2
8 Serrated washer J8.4 2
9 Hex nut M8 2
10 Cable guide 2
11 Wave washer A10 2
12 Hex nut M10x1 2
13 Rubber ring 2