R26 – R27

ΚΟΝΤΕΡ R26 – R27

BMW-R26-R27-Speedometer
No. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 Speedometer cable 1
Rubber grommet headlamp
2 Cable tie 135 mm 4
3 Rubber grommet 1
4 Speedometer brace 1
5 Rubber ring 1
6,7 Speedometer VDO, W=1.0 (solo) I=25:6, 0-140KM (R26) 1
Speedometer VDO, W=1.08 (solo) I=27:6, 0-140KM 1
Speedometer VDO, W=1.0 (solo) I=25:6, 20-140KM 1
Speedometer VDO, W=1.25 (sidecar) I=26:5, 0 – 120KM 1
x Speedometer light bulb 6V 1.2W or 12V 2 W 1
x Counternut speedometer brace 1
x Chrome ring VDO Speedometer 1
x Chrome ring set for Veigel speedometer 1
x Chrome ring for Veigel speedometer 1
x Socket light bulb 1
x Speedometer dial, BMW / VDO 1
x Ring for speedometer dial, beige 1
x Speedometer needle, beige 1