R26 – R27

ΚΟΡΝΑ R26 – R27

BMW-R51-2-to-R68-Horns
No. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 Noris horn see 4 1
2 Plate spring set 3 pcs 1
4 Bosch horn 6V 1
x Horn 6V 100 mm Ø 1
x Horn 12V – Black & chrome 100 mm Ø 1
x Horn 12V – Black 100 mm Ø 1
5 Hex nut M8x1.25 1
13 Brake light switch 1
14 Rubber cover brake light switch 1
15 Side car plug-in socket 1
x Side car plug adapter 1