R24 – R25/3

ΜΟΝΟΣΕΛΟ R24 – R25/3

BMW-R51-2-to-R68-Duo-seat
No. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 Passenger seat Pagusa / Denfeld luggage rack mount 1
2 Passenger seat Pagusa / Denfeld fender mount 1
3 Χειρολαβή Μονόσελου pagusa 1
1
4 Saddle deck Pagusa 1
Saddle deck Pagusa, with flap 1
5 Saddle deck Denfeld 1
6 Spring with ring 2
Spring with hook 2
7 Hex bolt M6x16 4
8 Serrated washer J6.4 4
9 Hex nut M6 4